Fuqia tenton të korruptojë dhe fuqia absolute korrupton tërësisht

Fuqia tenton të korruptojë dhe fuqia absolute korrupton absolutisht

Midis stimulit dhe reagimit ka një hapësirë. Në atë hapësirë është fuqia jonë për të zgjedhur përgjigjen. Në përgjigjen tonë qëndron rritja dhe liria.- Viktor E. Frankl

Karikatura e Ditës

more recommended stories